Онлайн хөтөлбөр

Ажил юмуу гэрээсээ өндөр чанарын интерактив хөтөлбөрүүдэд сорилтуудыг хялбаршуулж, хамтран ажиллах баталгаат мэргэжлийн багш нарын удирдлаган дор оролцох.

Онлайн курсуудыг олох

Featured Programs​

The pace of workplace change has accelerated. Many skills that were nice to have are now required. Meet the moment and enhance your skills:

Leading Virtual Teams

How to Present Online

Virtual Meetings that Engage

Lead Change Effectively

Manage Workplace Stress

masthead-online-courses_180925_161013.jpg#asset:108630


Баг хамт олонд зориулсан онлайн сургалт

Dale Carnegie шууд онлайн (виртуаль анги) курсууд нь орон нутгийн болон онлайн ажилчдыг баталгаат мэргэжлийн багшийн удирдлага дор бүхнийг нэг дор цогцлоосон онлайн интерактив ангид ур чадварт суралцаж, хамтран ажиллах орчинг үүсгэхэд төгс шийдэл юм. Мөн тав юмуу түүнээс олон онлайн суралцагч нарт багийн үнийг санал болгоно.

Холбоотой байх

Live Online Training Solutions

Вебинарууд

 • Шууд багшийн заадаг нэг цагийн курс
 • Түргэвчилсэн, шууд харилцаа
 • Шууд хэрэглээний практик ур чадварууд

Дугуйлан

 • Хоёр юмуу гурван цагийн шууд хялбаршуулсан хичээлүүд
 • Шилжилтийн өрөө нь жижиг бүлгийн хамтын ажиллагаа ба хөнгөвчилсөн харилцан яриа хийх боломжийг олгодог
 • Ганцаарчилсан сургагч багшийн дадлага ба эргэх холбоо

Семинарууд

 • Дөрөв юмуу зургаан долоо хоногт зориулсан долоо хоногийн олон удаагийн хичээлүүд
 • Дугуйлангуудын бүх оролцооны онцлогийг багтаасан
 • Тогтмол гүйцэтгэлийн сайжруулалтыг хийх хичээлүүд болон явцын тайлангийн хоорондын ур чадварыг ашиглах

Холимог

 • Сурлагын аялалыг тохируулахын тулд биечлэн болон шууд онлайн хөтөлбөрүүдээс сонгох
 • Биечлэн харилцах харилцааны хүчийг онлайнаар хийх дадлагатай хослуулах

Дэйл Карнеги Клоуд үйлчилгээ

Ажилчдаа хамтран ажиллах, ШУУД виртуаль ангийн сургалтаар дамжуулан боломжоороо оролцох Ажилчдын хөгжлийн шаардлагатай төгс тохирох сурлагын замыг хуваарилах. Ажилчдыг богино хугацаатай хичээл суралцах эрх олгож, шинэ ур чадварыг шууд суралцах боломжийг олгодог. 

Илүүг мэдэх

Шууд онлайн сургалтанд өнөөдөр элсэх

Онлайн курсуудыг олох

Хичээн хүрэх

Ажил болон өдөр тутмын амьдралдаа амжилт олоход шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлэх талаар илүү ихийг олж мэдэх юмуу асуулт асуухын тулд бидэнтэй хүссэн үедээ холбогдоно уу.

Logo

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.