Засгийн газрын сургалтын хөтөлбөр

Dale Carnegie орон нутгийн болон улсын засгийн газруудтай үйлчилгээгээ илүү сайн үзүүлэхэд хамтран ажилладаг

Ур чадварын үнэлгээ

Бид бүхэн танай байгууллагын хөгжүүлэх шаардлага хэсгүүдэд нарийвчилсан үнэлгээ хийж өгөх ба энэ нь байгууллага дотор байгаа сайжруулах шаардлагатай талбаруудад эрчимтэй хөгжүүлэлт хийж танай байгууллагад үнэмлэхүй үр дүн авчрах болно.

Ур чадварын түвшин бүрт зориулсан өргөн хүрээг хамрах курсын сэдвүүд

Ажил мэргэжилдээ илүү амжилттай байхын тулд өөрийнхөө ур чадвараа өргөжүүлэн тэлж, ур чадвараа хурцлахад зориулагдсан эдгээр 6 цөм сэдвийн хүрээнд төрөл бүрийн курсуудыг бид санал болгодог. 

Засгийн газрын агентлагийн бүртгэл

Хөтөлбөрүүд

Холбоо барих

Dale Carnegie & Associates, Inc.

1200 G Street NW Suite 800
Washington DC 20005
Telephone: (202) 434-8988
Fax: (202) 478-1966