Талент хөгжлийн шийдлүүд

Баг, хэлтэс, байгууллагын гүйцэтгэл ба оролцооны түвшинг үр дүнтэй сайжруулах

Үнэлгээг эхлүүлэх

Tailored training solutions that helps businesses achieve excellenceБизнесүүдийг төгөлдөршилд хүргэхэд туслах тусгайлсан сургалтын шийдлүүд

Таны дахин давтагдашгүй хэрэгцээг үнэлэхийн тулд бид таны хүссэн үр дүнг ихэсгэхийн тулд тусгайлсан сургалтын шийдлүүдийг тусгайлан бий болгоно. Тусгайлсан сургалтын шийдлийг гаргасан үед өндөр гүйцэтгэлийг хөдөлгөхөд шаардлагатай үр чадвар ба хандлагаар үнэнч чанарыг эзэмшиж, эрч хүчтэй, сайтар бэлтгэгдсэн багийн бүрэн чадамжийг тун удахгүй ухаарах болно. 

Гүйцэтгэлийг хөтлөх багийн хөгжил

Гүйцэтгэлийн өөрчлөлтийн мэдээллийн суваг ба аргачлал 

 • Бататгалаар дамжуулан тогтвортой сурлагаар хангахӨөр өөр бизнесийн үзэгдэлд хэрхэн чиглүүлэхийг заах
 • Тодорхой ур чадварын дутагдалд хандуулах анхаарлыг нэмэгдүүлэх
 • Тухайн мөчийн сурган ба эргэх холбоог санал болгох

Дэлхийн хэмжээний, дотоодын мэргэжилтэн

 • 85 гаруй оронд 200 оффис
 • Орон нутгийн хэлээр ярьж, орон нутгийн соёлтой тохируулсан үйл ажиллагаа явуулах
 • Тогтвортой, өндөр чанартай сургалт ба дадлагажуулалт
 • Соёлын юмуу хэлний алдаанаас шалтгаалж хэрэглэгдэхгүй байх эрсдэлгүй

Шууд онлайн ба Холимог сургалт

 • Үр ашгийг хүртэж, өөрийн хүрээг тэлэх
 • Газарзүйн тархмал байдалтай багуудад хүрч ажиллах
 • Салбарын хамгийн их анхаарал татсан, үр дүнтэй шууд онлайн сургалтанд хамрагдах

Мэргэжлийн хөгжлийн оригиналь брэнд

 • Бусдыг удирдаж, ажилчдыг оролцуулахад хөтлөхөд юу шаардлагатай байдаг тухай цагийн шалгууртай хичээлүүд
 • Салбарын манлайлагчдын хамгийн сүүлийн үеийн, шинэлэг судалгаа
 • “Найз нөхдөө хэрхэн ялах, хүмүүст хэрхэн нөлөөлөх тухай” бүх цаг үеийн номонд тулгуурласан тусгайлан боловсруулсан манлайллын боловсрол

Үнэлгээг эхлүүлэх

Өнөөдөр бидэнтэй холбогдож тусгайлсан үнэлгээг хийлгэж, эерэг ба ашигтай өсөлтөнд хөтлөх мэргэжлийн боловсролын аргыг эхлүүлээрэй.

Logo

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.