Επιλογές εκπαίδευσης που μεταμορφώνουν τον αντίκτυπό σας

Εφαρμόστε τις αποδεδειγμένες αρχές σε ένα περιβάλλον μάθησης, υψηλής ενέργειας, συνεργασίας, τόσο σε προσωπικό όσο και ζωντανά σε απευθείας σύνδεση

Dale Carnegie Logo

Free Webinars & Resources

Dale Carnegie has developed a workshop for everyone to manage stress, including making its popular on-demand webinar, “Handling Stress and Supporting Resilience in Times of Crisis,” free online. Anyone can view the webinar by registering at this link

View now

Ένα ευρύ φάσμα θεμάτων μαθήματος για κάθε επίπεδο δεξιοτήτων

Προσφέρουμε μια ποικιλία μαθημάτων στα 6 βασικά μας θέματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να διευρύνουν και να οξύνουν τις ικανότητές σας για μια ακόμα πιο επιτυχημένη καριέρα.