Опции за обучение, които променят Вашето въздействие

Прилагайте доказани принципи в ангажираща, високоенергийна, съвместна учебна среда както лично, така и онлайн

Dale Carnegie Logo

Free Webinars & Resources

Dale Carnegie has developed a workshop for everyone to manage stress, including making its popular on-demand webinar, “Handling Stress and Supporting Resilience in Times of Crisis,” free online. Anyone can view the webinar by registering at this link

View now

Широка гама от теми за курсове за всяко ниво на умения

Предлагаме различни курсове по всяка от тези 6 основни теми, които са предназначени да разширят и подобрят уменията Ви за по-успешна кариера.